Na flisni ne Chat

Nickname :
window : small normal big

I’m on Twitter

John Rambo Film

Pyetjet më të vështira një grua mund të pyesi një burrë

LO SONO LEGGENDA-Ndiqeni filmin

<

Alla Ricerca di Nemo Film

Apocalypto-Pjesa e pare Film

Një ditë një ngarkesë që vjen nga një qytet i madh Mayan (ndoshta Palenque [1]), në kërkim të viktimave të flijimit për qëllim për të qetësuar zemërimin e perëndive, sipas besimeve të tyre se ata kishin dënuar të rajonit me një epidemi të tmerrshme të një sëmundje të çuditshme (shumë të si sëmundje epidemike), sulmeve fshatin e largët e gjahtarit të rinj.

Fino alla fine

Ndiqeni filmin sepse ja vlen ta shikosh,eshte film i bukur

Fino alla fine

Fino alla fine Zack Grant è un agente dell’Fbi che non si è più ripreso dalla morte della moglie. Ora però deve scuotersi e darsi da fare perchè suo figlio è stato rapito da un boss mafioso, il quale è convinto che Zack sia il responsabile della morte del suo unico figlio, ucciso durante uno scontro in cui ha perso la vita anche il compagno di lavoro dell’agente Grant.